• Bez kategorii

Walne Zebranie GFPS-Polska 25.03.2017

W dniu 25 marca 2017 roku w Warszawie miało miejsce XXXII Walne Zebranie Członków GFPS-Polska, podczas którego osoby funkcyjne zaprezentowały sprawozdania swojej działalności w ramach powierzonych ich zadań na rok 2016/2017. Został przedstawiony także bilans wraz z prowizorium budżetowym na rok 2017. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. W wyniku wyborów poniżej wymienione funkcje w kadencji 2017/2018 obejmują:

Zarząd GFPS-Polska

Prezes – Klaudia Jóźwiak
Koordynator Projektów – Joanna Żuławińska
Skarbnik oraz Wiceprezes – Marcin Tadrzak
PR-owiec – Romek Szlązak
Opiekun Stypendystów – Anna Chorobowicz

Komisja Rewizyjna
Magda Gramsz, Asia Pietrzyk, Hubert Lau

Rada Obserwatorów
Jakub Jałowiec, Anna Antoniuk, Błażej Bekus, Alex Serhiaevich, Natallia Kozik

Komisja Stypendialna (Niemcy)
Anna Sychowska, Michał Gąska

Komisja Stypendialna (Białoruś)
Maria Kołb, Ksenya Chyzhankova

Przewodniczący Grupy Roboczej Alumni
Cezary Fijałkowski

Przewodniczący Grupy Roboczej Nauka
Weronika Warzocha

Przewodniczący Grupy Roboczej Wschód
Alex Serhiaevich

Przewodniczący Grupy Roboczej PR
Jakub Jałowiec

Przewodniczący Grupy Roboczej Fundraising
Beata Walczakiewicz

Przewodniczący Grupy Roboczej Baza Danych
Jakub Jałowiec

   

You may also like...