• Bez kategorii

XXXIV Walne Zebranie GFPS-Polska

Zapraszamy na XXXIV Walne Zebranie GFPS-Polska, które odbędzie się 24.03.2018 (sobota) w godzinach 10.00 – 17.00 w siedzibie stowarzyszenie przy ulicy Staniewickiej 10 w Warszawie.

W planie spotkania przewidziane są m. in. sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2017/2018, głosowanie nad absolutorium oraz wybór nowego Zarządu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Zebraniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Członkowie GFPS-Polska, którzy nie mogą pojawić się na Zebraniu, mogą oddać głos przez wyznaczonego przez siebie pełnomocnika. W tym celu należy własnoręcznie podpisać wydrukowany i uzupełniony formularz pełnomocnictwa oraz wysłać go na skrytkę pocztową Stowarzyszenie (Skrytka Pocztowa 34, 00-950, Warszawa 1) do 24.03.2018. Wypełniony formularz pełnomocnictwa może zostać także przekazany Komisji Wyborczej przez pełnomocnika w dniu 24.03.2018.

Zachęcamy do zapoznania się z opisami poszczególnych stanowisk funkcyjnych oraz ze Statutem GFPS-Polska. Przypominamy, że prawo do głosowania podczas Walnego Zebrania GFPS-Polska mają tylko Członkowie Zwyczajni z opłaconą składką członkowską.

Serdecznie zapraszamy zarówno Członków jak i osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia!

You may also like...