• Bez kategorii

Dni Miast GFPS w Getyndze 2018

Przyjedź do nas do miasta, w którym króluje wiedza! W zgodzie z hasłem: „Nauka buduje mosty: dialog pomiędzy literaturą, językiem a kulturą (z nami wewnątrz)”, chcemy poszukiwać śladów w mieście, w którym: bracia Grimm byli bibliotekarzami, pisali bajki i stworzyli niemiecki słownik, w którym Gottfried August Bürger napisał balladę „Lenora” i powieść o „Niezwykłych przygodach Barona Münchhausena”, a Dorothea Schlözer jako druga kobieta w Niemczech uzyskała stopień doktora. Getynga to poza tym miasto, w którym pracowało 45 laureatów Nagrody Nobla i które dwa razy wypędziło swoich najważniejszych naukowców.

Dokładne informacje (w polskiej wersji językowej) znajdują się stronie niemieckiego GFPS: http://www.gfps.org/termine/2018/gfps-staedtetage.

You may also like...