Grupy Lokalne na terenie Białorusi

Zachęcamy wszystkich Członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane składaniem wniosków na stypendium do kontaktu z Przewodniczącymi Grup Lokalnych.
Przewodniczący Grup Lokalnych organizują spotkania w swoich miastach, przekazują podstawowe informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz pomagają stypendystom w aklimatyzowaniu się w danym mieście.

Grupa Lokalna Mińsk
Przewodniczący Grupy Lokalnej Alex Kibuk

Alex Kibuk

– stypendysta GFPS – Polska w okresie X 2015 – II 2016 w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
– oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku aplikacyjnego na stypendium i udziela informacji o pobycie w Krakowie

Kontakt: alex.kibuk@gfps.pl ; aw.kibuk@gmail.com

 

 

 

Grupa Lokalna Grodno
Przewodnicząca Grupy Lokalnej Ksenia Czyżenkowa

Ksenia Czyżenkowa

– stypendystka GFPS – Polska w okresie II 2016 – IIV 2016 w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
– oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku aplikacyjnego na stypendium i udziela informacji o pobycie w Warszawie

Kontakt: ksenia.czyzenkowa@gfps.pl

 

 

 

Grupa Lokalna Brześć
Przewodnicząca Grupy Lokalnej Maryia Kolb

maria_kolb

Maryia Kolb

– stypendystka GFPS – Polska w okresie X 2014 – II 2015 w Krakowie
– udziela informacji o pobycie w Krakowie
– pełni rolę Opiekuna Stypendystów z Białorusi w Zarządzie GFPS-Polska
– pełni rolę Członka Komisji Rekrutacyjnej wybierającej kandydatów z Białorusi na stypendium do Polski

Kontakt: maria.kolb@gfps.pl