Kalendarium GFPS

19 lutego – 22 lutego 2015
FORUM w Pilźnie, CZ

31 marca 2015
DEADLINE naboru na stypendium w Polsce (stypendia dla Białorusinów w Polsce)

31 marca 2015
DEADLINE naboru na stypendium w Niemczech (stypendia dla Polaków w Niemczech)

5 marca – 8 marca 2015
DNI MIAST GFPS-Polska we Wrocławiu

21 marca – 22 marca 2015
WALNE ZEBRANIE i SPOTKANIE STRATEGICZNE GFPS-Polska w Warszawie

18 kwietnia 2015
WALNE ZEBRANIE i SPOTKANIE STRATEGICZNE GFPS e.V.

23 kwietnia – 26 kwietnia 2015
DNI MIAST GFPS e.V. w Akwizgranie, DE

2 lipca – 5 lipca 2015
FORUM w Monachium, DE

sierpień 2015
szkoła letnia TANDEM języka polskiego i niemieckiego (PL, DE)

28 września – 5 października 2015
Polsko-Niemiecko-Rosyjskie Trójstronne Forum Młodzieży w Moskwie, RU

 

 

Zobacz też...