Komisja Rewizyjna

Magda Gramsz

Magda Gramsz

Magda Gramsz

O sobie: Jestem studentką V roku kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatni rok spędziłam studiując na Freie Universität w Berlinie jako stypendystka GFPS i FU.
Interesuję się głównie finansami międzynarodowymi i stosunkami gospodarczymi między Polską a Niemcami. Poza ekonomią moją pasją jest sztuka oraz wędrówki po górach.
Moją przygodę z GFPS zaczęłam od wymiany językowej Tandem w 2013r. Do późniejszego zaangażowania się w GFPS przyciągnęła mnie atmosfera tego stowarzyszenia – zaangażowani, tworzący interesujące projekty ludzie.
Cieszę się, że jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a wcześniej wiceprezes i koordynator projektów będę mogła podzielić się swoim doświadczeniem, energią i wiele nauczyć.

 
 

Joanna Pietrzyk

Joanna Pietrzyk

Joanna Pietrzyk

O sobie: Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Gospodarka i administracja publiczna oraz Akademii Krakowskiej, kierunek Politologia i komunikacja społeczna. Interesuje się wieloma dziedzinami m.in. politologią, administracja i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Moja przygoda z GFPS trwa od marca 2013r. kiedy to zostałam członkiem Grupy Lokalnej. Moje zaangażowanie w stowarzyszeniu przełożyło się na piastowanie przeze mnie w przeszłości stanowiska Przewodniczącej Grupy Lokalnej w Krakowie, oraz dwuletnie sprawowanie funkcji Skarbnika w Zarządzie (III 2014 – III 2016). Od dwóch lat jestem również członkiem Grupy Roboczej Nauka, w której to jestem jednym z opiekunów prac naukowych stypendystów z Niemiec i Białorusi.

 
 
 
 

Paulina Wójtowicz

Paulina Wójtowicz

O sobie: Jestem absolwentką kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, wakacyjną stypendystką DAAD na Technische Universität Hamburg-Harburg oraz miałam przyjemność studiować na Technische Universität Dresden, w ramach programu stypendialnego GFPS.

Swoją przygodę z GFPS rozpoczęłam w 2012 podczas organizacji projektu „Dni Miast”, a rok później uczestniczyłam w kursie językowym TANDEM. Odmienny charakter Stowarzyszenia niż to czym zajmuję się na co na dzień jest miłą odskocznią, z której czerpię wiele radości i satysfakcji. GFPS z pewnością nauczył mnie samodyscypliny, pracy w grupie, przełamania stereotypów oraz otwarcia się na innych. Cieszę się, że jako zaangażowany członek, a wcześniej Komisja Tandemowa, Koordynator Grupy Roboczej Nauka oraz członek zeszłej kadencji Zarządu jako Opiekun Stypendystów z Niemiec, będę jako Komisja Rewizyjna wspierać doświadczeniem i radą Stowarzyszenie GFPS.