Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Joanna Pietrzyk

Joanna Pietrzyk

Joanna Pietrzyk

O sobie: Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Gospodarka i administracja publiczna oraz Akademii Krakowskiej, kierunek Politologia i komunikacja społeczna. Interesuje się wieloma dziedzinami m.in. politologią, administracja i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Moja przygoda z GFPS trwa od marca 2013r. kiedy to zostałam członkiem Grupy Lokalnej. Moje zaangażowanie w stowarzyszeniu przełożyło się na piastowanie przeze mnie w przeszłości stanowisk takich jak: Przewodnicząca Grupy Lokalnej w Krakowie, członkini Grupy Roboczej Nauka, w której to byłam opiekunem prac naukowych stypendystów z Niemiec i Białorusi, członkini Komisji Stypendialnej na Białorusi, dwuletnim sprawowaniem funkcji Skarbnika w Zarządzie (III 2014 – III 2016) oraz rocznym sprawowaniem funkcji w Komisji Rewizyjnej. Ponowny wybór do składu Komisji jest dla mnie zaszczytem. Mam nadzieję rzetelnie wykonywać swoje obowiązki dzieląc się swoją wiedzą z ostatnich 4 lat działalności w Stowarzyszeniu.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Magda Gramsz

Magda Gramsz

Magda Gramsz

O sobie: Jestem absolwentką kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Połowę studiów magisterskich spędziłam na Freie Universität w Berlinie jako stypendystka GFPS i FU. Interesuję się głównie finansami międzynarodowymi i stosunkami gospodarczymi między Polską a Niemcami. Poza ekonomią moją pasją jest sztuka, wędrówki górskie i od niedawna wspinaczka. Moją przygodę z GFPS zaczęłam od wymiany językowej Tandem w 2013r. Do późniejszego zaangażowania się w GFPS przyciągnęła mnie atmosfera tego stowarzyszenia – zaangażowani, tworzący interesujące projekty ludzie. Cieszę się, że jako członek Komisji Rewizyjnej w GFPS-Polska i Beirat w GFPS e.V., a wcześniej wiceprezes i koordynator projektów będę mogła podzielić się swoim doświadczeniem, energią i wiele nauczyć.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Hubert Lau

Hubert Lau

Hubert Lau

O sobie: Cześć! Jestem Hubert i w kadencji 2017/2018 objąłem funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej GFPS-Polska.

Swoją przygodę z GFPS rozpocząłem na Tandemie Polsko-Niemieckim 2015, gdzie spędziłem najlepsze wakacje w życiu. W czasie tego wakacyjnego kursu poznałem wspaniałych ludzi, zwiedziłem kawał Polski i Niemiec. Nauczyłem się sporo języka niemieckiego oraz nabyłem pewności i biegłości w mowie naszych zachodnich sąsiadów. Po zakończeniu projektu nie widziałem więc innej możliwości, jak tylko zaangażować się i dać coś z siebie dla GFPS. Do dziś uczestniczę aktywnie w projektach stowarzyszenia, angażuję się w Grupy Robocze, a w kadencji 2016/2017 pełniłem funkcję Prezesa w Zarządzie GFPS-Polska.

Doświadczenie w Zarządzie pozwoliło mi dobrze poznać struktury stowarzyszenia oraz ludzi w nim działających. Przez czas kadencji miałem okazję poznać wspaniałe aspekty organizacji oraz zmierzyć się z problemami, które jej dotykały. Dodatkowo miałem okazję rozwinąć swój język niemiecki i postawić pierwsze kroki w języku rosyjskim. Nauczyłem się organizacji pracy, koordynowania grupy oraz wiele innych. Cały bagaż pozytywnych doświadczeń przeżytych dzięki pracy w GFPS. 🙂

Rola sekretarza w Komisji Rewizyjnej to czuwanie nad dokumentacją taką jak protokoły i sprawozdania, ale również przeprowadzanie kontroli oraz doradzanie w sprawach problemowych wraz z pozostałymi członkami Komisji. Rolę tę mam nadzieję jak najlepiej pełnić.