Komisje Stypendialne

Komisja Stypendialna jest niezależnym organem Stowarzyszenia GFPS-Polska. Odpowiada za rozmowy z kandydatami do stypendiów i późniejszy wybór stypendystów.

Komisja Stypendialna dla osób z Polski

Justyna Hryniewicz

Justyna Hryniewicz

Justyna Hryniewicz

O sobie: Absolwentka Wydziału Polonistyki UW kierunku filologia polska ze specjalizacją glottodydaktyczną, tj. nauczanie języka polskiego jako obcego. Obecnie studentka germanistyki na Wydziale Neofilologii UW. Jako stypendystka DAAD odbyłam wakacyjny kurs języka specjalistycznego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz dzięki stypendium Fundacji Konrada Adenauera rozpocznę studia magisterskie w Niemczech. GFPS poznałam, gdy przyznano mi stypendium naukowo-kulturalne, które odbyłam w Monachium na Uniwersytecie Ludwika Maximiliana. Dzięki GFPS z sukcesem zrealizowałam swój projekt naukowy dotyczący mechanizmów nabywania języka drugiego przez dzieci imigrantów z uwzględnieniem metod nauczania stosowanych przed dydaktyków. Pracę nad projektem kontynuuję w Warszawie. Moje zainteresowania skupiają się wokół zagadnień wielojęzyczności oraz bilingwizmu.

Z ogromną przyjemnością angażuję się w życie GFPS, dzięki której zrealizowałam swoje plany, a przede wszystkim poznałam świetnych ludzi.

Anna Sychowska

Anna Sychowska

Anna Sychowska

O sobie: Jestem absolwentką studiów licencjackich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Germanistyka, gdzie także obecnie kontynuuję studia magisterskie o specjalności glottodydaktycznej. Przygodę z GFPS rozpoczęłam wraz z naukowym stypendium w semestrze zimowym 2015. W ramach pobytu studyjnego poszerzałam wiedzę z zakresu nauczania języka niemieckiego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Realizację projektu badawczego na temat rozwoju dwu- i wielojęzyczności we wczesnej fazie nauki języka niemieckiego zawdzięczam także praktykom w Centrum Wielojęzyczności w Monachium.

 
 
 
 

Komisja Stypendialna dla osób z Białorusi:

Eugenia Syravatka

Eugenia Syravatka

Eugenia Syravatka

O sobie: Ukończyłam studia na Uniwersytecie Kultury I Sztuki w Mińsku, w ciągu 2 lat pracowałam w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi. W 2014 roku jako stypendystka GFPS w Warszawie zrealizowałam projekt badawczy dla mojego muzeum. Teraz pracuję w szkole językowej jako lektorka języka polskiego.

Swoje doświadczenia z działalności w różnych organizacjach i wolontariatach zamierzam nadal wykorzystywać działając na rzecz GFPS.