Tri-GO!

Tri-GO! to nowy cykliczny projekt GFPS zorganizowany po raz pierwszy w roku 2012. Jego program obejmuje 4 dni szkoleń i warsztatów przeznaczonych dla członków Grup Lokalnych z Polski, Niemiec i Czech oraz innych uczestników. Ideą przyświecają organizacji tego projektu jest chęć ciągłego podnoszenia jakości naszej pracy, a także wymiany doświadczeń pomiędzy członkami wszystkich trzech organizacji partnerskich GFPS.

Szkolenia Tri-GO! odbywają się co roku jesienią, naprzemiennie w Polsce i w Niemczech, i finansowane są ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży