Kontakty

GFPS-Polska
Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

Adres korespondencyjny:
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa 1

Siedziba Stowarzyszenia: Ul. Staniewicka 10, 03-310, Warszawa

Telefon:
(PL) +48 517 891 076
(DE) +49 163 806 38 81 

Nr wpisu do KRS: 0000160875
Nr NIP: 676-11-13-560
Nr konta: Bank Pekao SA. V Oddział w Warszawie
63 1240 1066 1111 0000 0006 6136

IBAN: PL63 1240 1066 1111 0000 0006 6136
Kod SWIFT banku Pekao SA: PKOPPLPWXXX

Maile kontaktowe:

Ogólny adres
Stypendia w Niemczech dla obywateli Polski
Stypendia w Polsce dla obywateli Białorusi
Kurs tandemowy

Zarząd GFPS-Polska:

Prezes Klaudia Jóźwiak
Tel:
(PL) +48 517 891 076
(DE) +49 163 806 38 81 
Wiceprezes, Koordynator ds. projektów Joanna Żuławińska
Opiekun Stypendystów Anna Chorobowicz
Skarbnik Joanna Pietrzyk
Kontakty publiczne Jakub Jałowiec