Kontakty

GFPS-Polska
Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
Adres korespondencyjny:
ul. Staniewicka 10,
03-310 Warszawa

Nr wpisu do KRS: 0000160875
Nr NIP: 676-11-13-560
Nr konta: Bank Pekao SA. V Oddział w Warszawie
63 1240 1066 1111 0000 0006 6136

IBAN: PL63 1240 1066 1111 0000 0006 6136
Kod SWIFT banku Pekao SA: PKOPPLPWXXX

Ogólny adres infoATgfps.pl
Stypendia w Niemczech dla obywateli z Polski komisja.stypendialnaATgfps.pl
Stypendia w Polsce dla obywateli z Białorusi stypendia-byATgfps.pl
Kurs tandemowy tandemATgfps.pl

 

Zarząd GFPS-Polska

Prezes Hubert Lau hubert.lauATgfps.pl

Tel. +48 883 980 991

Wiceprezes, Koordynator ds. projektów Klaudia Jóźwiak klaudia.jozwiakATgfps.pl

Tel.   +48 517 891 076

Skarbnik Marcin Tadrzak marcin.tadrzakATgfps.pl
Rzecznik Marina Jegorowa marina.jegorowaATgfps.pl
Opiekun Stypendystów z Niemiec Marta Czarnecka marta.czarneckaATgfps.pl
Opiekun Stypendystów z Białorusi Maria Kołb maria.kolbATgfps.pl