Kontakty

GFPS-Polska
Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
Adres korespondencyjny:
ul. Staniewicka 10,
03-310 Warszawa

Telefon:
(PL) +48 517 891 076
(DE) +49 163 806 38 81 

Nr wpisu do KRS: 0000160875
Nr NIP: 676-11-13-560
Nr konta: Bank Pekao SA. V Oddział w Warszawie
63 1240 1066 1111 0000 0006 6136

IBAN: PL63 1240 1066 1111 0000 0006 6136
Kod SWIFT banku Pekao SA: PKOPPLPWXXX

Ogólny adres infoATgfps.pl
Stypendia w Niemczech dla obywateli z Polski komisja.stypendialnaATgfps.pl
Stypendia w Polsce dla obywateli z Białorusi stypendia-byATgfps.pl
Kurs tandemowy tandemATgfps.pl

 

Zarząd GFPS-Polska

Prezes Klaudia Jóźwiak klaudia.jozwiakATgfps.pl

Tel:
(PL) +48 517 891 076
(DE) +49 163 806 38 81 

Wiceprezes, Skarbnik Marcin Tadrzak marcin.tadrzakATgfps.pl
Koordynator ds. projektów Joanna Żuławińska joanna.zulawinskaATgfps.pl
Kontakty publiczne Roman Szlązak roman.szlazakATgfps.pl
Opiekun Stypendystów Anna Chorobowicz anna.chorobowiczATgfps.pl