XXXIII Nadzwyczajne Walne Zebranie GFPS-Polska

Zapraszamy na XXXIII Nadzwyczajne Walne Zebranie GFPS-Polska, które odbędzie się 28.10.2017 (sobota) w godzinach 10.00 – 17.00 w siedzibie stowarzyszenie przy ulicy Staniewickiej 10 w Warszawie. Prosimy Członków GFPS-Polska o wypełnienie formularza organizacyjnego, zarówno w przypadku obecności podczas Zebrania jak i jej braku.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części: oficjalnej, w której wybierzemy nowego Skarbnika, dokonamy zmian na innych stanowiskach funkcyjnych i przedyskutujemy możliwe kierunki rozwoju GFPS-Polska, oraz części integracyjnej. Dokładny program spotkania pojawi się wkrótce w tym wpisie.

Osoby nie mogące wziąć udziału w Zebraniu prosimy o przekazanie pełnomocnictw do głosowania innym członkom stowarzyszenia.

Istnieje możliwość zorganizowania noclegu dla osób, które są spoza Warszawy. Prosimy o kontakt z Grupą Lokalną Warszawa:

Serdecznie zapraszamy!


Zobacz też...