Zespoły Pomocnicze

Grupy Robocze
Macie ochotę się zaangażować w projekt, ale preferujecie luźniejszą formę zobowiązań? Lubicie samodzielne działania, a może wolicie pracę w zespole osób o podobnych zainteresowaniach? Pragniecie by praca wolontariacka umożliwiała Wam rozwijanie pasji i nabywanie umiejętności przydatnych w życiu zawodowym?
Jeżeli na choć jedno z powyższych pytań odpowiedzieliście twierdząco, zgłoście się do jednej z Grup Roboczych GFPS – Polska!

grupy-robocze

Grupy Robocze to luźno zorganizowane zespoły członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, którzy wspólnie pracują w zakresie interesujących ich zagadnień. Każdemu z członków oferujemy następujące udogodnienia:

  • Członkowie Grup Roboczych są na bieżąco informowani o wszelkiego rodzaju szkoleniach, spotkaniach i seminariach dotyczących sfery ich zainteresowań;
  • Aktywnym członkom GR przysługują zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie i jego rodzaj w językach polskim, niemieckim, angielskim, czeskim, białoruskim oraz rosyjskim.

Każda Grupa Robocza znajduje się pod opieką członków GFPS – Polska. Osoby zainteresowane zaangażowaniem w Grupy Robocze prosimy o zgłoszenie się do jej opiekuna. Bez obaw – możecie się zapisać do więcej niż jednej GR!

Grupa Robocza NAUKA
Opiekun – Cezary Fijałkowski
Kontakt: cezary.fijalkowskiATgfps.pl

Grupa Robocza ALUMNI
Opiekun – Cezary Fijałkowski
Kontakt: cezary.fijalkowskiATgfps.pl

Grupa Robocza PR
Opiekun – Jakub Jałowiec
Kontakt: jakub.jalowiecATgfps.pl

Rada Obserwatorów
Rada obserwatorów jest jednostką w której członkowie zainteresowani głębszym zaangażowaniem wewnątrz stowarzyszenia mogą włączać się w pracę zarządu bez przejmowania obowiązków lub funkcji na stałe. Osoby zainteresowaniem członkowstwem w radzie obserwatorów mogą zgłosić taką chęć podczas zjazdów walnych Stowarzyszenia GFPS-Polska. Biorą udział w posiedzeniach Zarządu.

Obecni Członkowie Rady Obserwatorów:
Jakub Jałowiec, Piotr Stanikowski, Aneta Brejniak, Hanna Mianshenina, Joanna Żuławińska, Ksenia Czyżenkowa