Кантакт

GFPS-Polska

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne
w Europie Środkowej i Wschodniej
Staniewicka 10
03-310 Warszawa
Adres korespondencyjny:
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa 1