Alumni

W ciągu niemal 30 lat działalności rodziny stowarzyszeń GFPS ponad 1000 studentów wyjechało na semestralne stypendium zagraniczne (więcej niż połowa z nich to Polacy), a kolejne tysiące członków mogły uczestniczyć w licznych międzynarodowych projektach. Obecnie Alumni GFPS to osoby czynnie zaangażowane w życie naukowe, kulturalne, gospodarcze i polityczne Polski, Niemiec, Czech i Białorusi.

Do grona byłych stypendystów i osób blisko związanych
z działalnością GFPS-Polska należą m.in.:

– Jerzy Margański – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
– Jolanta Róża Kozłowska – była Konsul Generalna RP w Kolonii
– Robert Traba – dyrektor Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
– Adam Krzemiński – publicysta m.in. „Polityki” i „Die Zeit”
– Gerhard Gnauck – publicysta m.in. „Die Welt”
– Gabriele Lesser – publicystka m.in. „Die Tageszeitung“