Logo GFPS-Polska

Plakat Dni Miast GFPS Online Marzec 2021

Zapraszamy Was na Dni Miast Online organizowane przez Stowarzyszenie GFPS-Polska w dniach 6-7.03.2021. Podczas dwudniowego spotkania nie tylko poznamy się z tegorocznymi stypendystami, ale też zobaczymy, czym zajmuje się poznański Migrant Info Point, wirtualnie zwiedzimy Kraków oraz jego murale, zjemy wspólnie obiad i zagramy w kilka gier. Wszystko dwujęzycznie!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Termin zgłoszeń: 5.03.2021, godz. 12.00.

Program/Programm

Sobota/Samstag, 6.03.2021

10:00-10:30
przywitanie uczestników przedstawienie się zarządu GFPS-Polska prezentacja GFPS-Polska/ Begrüßung, Vorstellung von GFPS-Polska
10:30-11:30
poznajmy się! czyli krótkie wystąpienia Stypendystów/ Vorstellung von StipendiantInnen
11:30-11:45
przerwa/ Pause
11:45-12:00
wprowadzenie do warsztatów/ Einführung zur Workshop
12:00-13:30
Migrant Info Point
13:30-14:15
przerwa obiadowa/Mittagspause
14:15-15:00
gra integracyjna/ Spiel

Niedziela/Sonntag, 7.03.2021

10:00
przywitanie uczestników, wprowadzenie do warsztatów/ Begrüßung, Einführung zur Workshop
10:15-11:45
wirtualny spacer: murale w Krakowie/ virtueller Spaziergang: Muralen von Krakau
11:45-12:00
przerwa/Pause
12:00-12:30
spotkanie z opiekunami stypendystów, pytania od stypendystów/ Treffen mit StipendiantenbetreuerInnen
12:30-13:15
gra integracyjna II/ Spiel
13:15-14:15
wspólny obiad online/ gemeinsames Mittagsessen
14:30
podsumowanie i zakończenie spotkania/ Zusammenfassung und Ende des Programms


Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie

Imię *
Vorname
Nazwisko *
Nachname
Data urodzenia *
Geburtsdatum
E-mail *
Narodowość *
Nationatilät
Języki *
język ojczysty oraz znajomość innych języków / Sprachkentnisse (Muttersprache und Fremdsprachen)
Jestem... *
Ich bin... Mitglied der GFPS-Polska / Mitglied der GFPS-CZ / Mitglied der GFPS e.V. / Stipendiat*innen der GFPS
Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie? (2-3 zdania)
2-3 zdania / 2-3 Sätze
Biorę udział w...


W których częściach programu (dniach) chcesz wziąć udział?
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Datenschutzerklärung
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie GFPS-Polska w celu wzięcia udziału w Dniach Miast GFPS Poznań 2020. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 883 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym jako Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych lub RODO) wyłącznie w związku ze zgłoszeniem na Dni Miast GFPS Poznań 2020. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez GFPS-Polska znajduje się na stronie: www.gfps.pl/polityka-prywatnosci.