Logo GFPS-Polska

Zapraszamy na najbliższe Walne Zebranie GFPS-Polska, które odbędzie się 20.03.2021 (sobota) o godz. 10.00 na platformie Zoom i potrwa kilka godzin.

W trakcie spotkania zostaną wyłonione w głosowaniach osoby na stanowiskach funkcyjnych w kadencji 2021-2022. Kandydatów na te stanowiska i osoby zainteresowane dowiedzeniem się więcej na ich temat zapraszamy do zapoznania się z ich opisami: opisy stanowisk funkcyjnych.

Termin zgłoszeń: 19.03.2021.

Zgłoszenie

Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Propozycje tematów do bloku dyskusyjnego
Pole nieobowiązkowe. O czym chciałbyś/chciałabyś dyskutować podczas Walnego Zebrania?
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie GFPS-Polska w celu wzięcia udziału w XXXVI Walnym Zebraniu Członków GFPS-Polska, które odbędzie się w dniach 28.03. - 29.03.2020 w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 883 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym jako Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych lub RODO). Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez GFPS-Polska znajduje się na stronie: www.gfps.pl/polityka-prywatnosci.