Logo GFPS-Polska Newsletter GFPS-Polska rozysłany jest raz na miesiąc i zawiera informacje z życia stowarzyszenia, w tym: zapowiedzi i podsumowania wydarzeń, ogłoszenia o rekrutacji na stypendia, zapowiedzi Walnych Zebrań Stowarzyszenia, itp. Aby go zasubskrybować, wypełnij poniższy formularz.
GFPS-Polska oświadcza, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 883 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym jako Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych lub RODO) wyłącznie w celu wysyłania Newsletter GFPS-Polska. Administratorem tych danych będzie GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej z siedzibą przy ul. Staniewickiej 10, 03-310, Warszawa. W dowolnej chwili będziesz mógł/mogła zmienić dane związane z Twoją subskrypcją lub ją całkowicie anulować. Wyślij stosowaną informację na adres e-mail: newsletter@gfps.pl. Dziękujemy!

Wypełnij formularz, aby subskrybować Newsletter.

Newsletter GFPS-Polska

Imie *
Nazwisko *
E-Mail *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez GFPS-Polska *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (moje imię, nazwisko i adres e-mail) przez GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej z siedzibą przy ul. Staniewickiej 10, 03-310, Warszawa zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 883 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym jako Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych lub RODO) wyłącznie w związku z moją subskrypcją Newslettera GFPS-Polska. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez GFPS-Polska znajduje się na stronie: www.gfps.pl/polityka-prywatnosci.
Chęć otrzymywanie Newslettera GFPS-Polska *
Wyrażam chęć otrzymywania Newslettera GFPS-Polska. Jestem świadom/świadoma, że w każdej chwili będę mógł wycofać swoją subskrypcję pisząc stosowne żądanie na adres newsletter@gfps.pl.