Logo GFPS-Polska


Plakat Dni Miast GFPS Poznań 2020

Zapraszamy na kolejne Dni Miast GFPS, które tym razem odbędą się w Poznaniu w dniach 12.03. - 15.03.!

Dnia Miast to wydarzenie organizowane przez Grupy Lokalne GFPS w różnych miastach Polski. Jest to dobra okazja do spotkania się wszystkich Członków oraz Sympatyków GFPS oraz aby przywitać naszych Stypendystów semestru letniego! W programie intensywny plan kulturalny i integracyjny.

Opłata za uczestnictwo: Opłaty prosimy uiszczać na konto bankowe:
Bank Pekao SA. V Oddział w Warszawie
63 1240 1066 1111 0000 0006 6136
W tytule prosimy podać imię i nazwisko o dopisek: "Dni Miast GFPS Poznań 2020".

termin zgłoszeń: 23.02.2020


Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie

Imię *
Vorname
Nazwisko *
Nachname
Data urodzenia
Geburtsdatum
E-mail *
Narodowość *
Nationatilät
Języki *
język ojczysty oraz znajomość innych języków / Sprachkentnisse (Muttersprache und Fremdsprachen)
Jestem... *
Ich bin... Mitglied der GFPS-Polska / Mitglied der GFPS-CZ / Mitglied der GFPS e.V. / Stipendiat*innen der GFPS
Preferencje żywieniowe *
wegetarianizm, weganizm, nietolerancje, żadne z wymienionych / Ernährung: alles / vegetarisch / vegan / Sonstiges
Potrzebuję noclegu w hostelu *
Ich brauche Übernachtung im Hostel
Dzień przyjazdu, orientacyjna godzina *
dzień, godzina / Арыентоўны час прыезду (дзень, гадзіна) / Ankunftszeit am Veranstaltungsort
Dzień odjazdu, orientacyjna godzina *
dzień, godzina / Abfahrtszeit
Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie? (2-3 zdania)
2-3 zdania / 2-3 Sätze
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Datenschutzerklärung
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie GFPS-Polska w celu wzięcia udziału w Dniach Miast GFPS Poznań 2020. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 883 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym jako Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych lub RODO) wyłącznie w związku ze zgłoszeniem na Dni Miast GFPS Poznań 2020. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez GFPS-Polska znajduje się na stronie: www.gfps.pl/polityka-prywatnosci.