Logo GFPS-Polska

Tandem 2019 / 1

Tandem 2020

Miechucino, 01. - 17.08.2020

Już od ponad 20 lat organizujemy tę letnią szkołę językową. Z nami nie tylko podszkolisz swój niemiecki, ale także poznasz ciekawych ludzi i przeżyjesz niezapomniane wakacje. Tandem GFPS to lekcje z lektorami, ale również kontakt z żywym językiem i atrakcyjny program kulturalny. A to wszystko w studenckiej cenie!

Więcej informacji o Tandemie znajdziecie na stronie GFPS-Polska..

Wyniki rekrutacji na Tandem 2020 zostaną rozesłane przez organizatorów w czerwcu.


Formularz

Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
W Tandemie 2020 mogę wziąć udział uczestnicy, którzy są w wieku 18 - 26 lat w trakcie trwania wydarzenia.
E-mail *
Preferencje żywieniowe *
Wegetarianizm, weganizm, alergie

Edukacja

Uniwersytet / szkoła *
Kierunek / profil *
Semestr *

Napisz coś o sobie

Jak długo uczysz się niemieckiego?
1000 characters limit. remaining characters
Jak oceniasz swoją znajomość języka niemieckiego? (zadeklarowanie lepszej lub gorszej znajomości nie wyklucza z udziału w kursie, a służy jedynie dobraniu odpowiednich grup językowych spośród uczestników)
List motywacyjny bądź filmik *
  • File
Prześlij nam list motywacyjny bądź filmik o sobie, w którym krótko się przedstawisz i opowiesz czemu jesteś chętny/chętna wziąć udział w Tandemie. List motywacyjny: nie dłuższy niż 1 strona. Filmik: nie większy niż 4MB i nie dłuższy niż 1 minuta.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu na obóz Tandem GFPS 2020 przez GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 883 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym jako Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych lub RODO) wyłącznie w związku ze zgłoszeniem na Tandem 2020. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez GFPS-Polska znajduje się na stronie: www.gfps.pl/polityka-prywatnosci.

Formularz nie działa? W kwestiach technicznych prosimy zwrócić się na adres: formularze@gfps.pl.