Grupy Lokalne na terenie Białorusi

Zachęcamy wszystkich Członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane składaniem wniosków na stypendium do kontaktu z Przewodniczącymi Grup Lokalnych.
Przewodniczący Grup Lokalnych organizują spotkania w swoich miastach, przekazują podstawowe informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz pomagają stypendystom w aklimatyzowaniu się w danym mieście.


Grupa Lokalna Mińsk

Alex Kibuk

Przewodniczący Grupy Lokalnej: Alex Kibuk
– stypendysta GFPS – Polska w okresie X 2015 – II 2016 w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
– oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku aplikacyjnego na stypendium i udziela informacji o pobycie w Krakowie
Kontakt: alex.kibukATgfps.pl , aw.kibukATgmail.com


Grupa Lokalna Grodno

Ksenia Czyżenkowa

Przewodnicząca Grupy Lokalnej: Ksenia Czyżenkowa
– stypendystka GFPS – Polska w okresie II 2016 – IIV 2016 w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
– oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku aplikacyjnego na stypendium i udziela informacji o pobycie w Warszawie
Kontakt: ksenia.czyzenkowaATgfps.pl


Grupa Lokalna Brześć

maria_kolb

Maryia Kolb

Przewodnicząca Grupy Lokalnej: Maryia Kolb
– stypendystka GFPS – Polska w okresie X 2014 – II 2015 w Krakowie
– udziela informacji o pobycie w Krakowie
– pełni rolę Opiekuna Stypendystów z Białorusi w Zarządzie GFPS-Polska
– pełni rolę Członka Komisji Rekrutacyjnej wybierającej kandydatów z Białorusi na stypendium do Polski
Kontakt: maria.kolbATgfps.pl