Grupy Lokalne na terenie Białorusi

Zachęcamy wszystkich Członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane składaniem wniosków na stypendium do kontaktu z Przewodniczącymi Grup Lokalnych.
Przewodniczący Grup Lokalnych organizują spotkania w swoich miastach, przekazują podstawowe informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz pomagają stypendystom w aklimatyzowaniu się w danym mieście.


Grupa Lokalna Brześć

Przewodnicząca Grupy Lokalnej: Maryia Kolb
– stypendystka GFPS – Polska w okresie X 2014 – II 2015 w Krakowie
– udziela informacji o pobycie w Krakowie
– pełni rolę Opiekuna Stypendystów z Białorusi w Zarządzie GFPS-Polska
– pełni rolę Członka Komisji Rekrutacyjnej wybierającej kandydatów z Białorusi na stypendium do Polski
Kontakt: maria.kolbATgfps.pl