Marcin Tadrzak

Wiceprezes, Skarbnik – Marcin Tadrzak

Marcin Tadrzak

Marcin Tadrzak

O sobie: Jestem studentem studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Moim hobby jest nauka języków obcych, w szczególności języka niemieckiego. Bardzo interesuje mnie kultura oraz zwyczaje wszystkich krajów niemieckojęzycznych. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, czytać książki oraz grać w gry planszowe.

Swoją przygodę ze Stowarzyszeniem rozpocząłem od udziału w Tandemie 2014. Idea kursu tandemowego bardzo przypadła mi do gustu, dlatego też postanowiłem zgłosić się do organizowania kolejnej edycji polsko-niemieckiego Tandemu.

Swoją przyszłość wiążę z pracą w branży finansowej, dlatego też moje obowiązki w Zarządzie na stanowisku skarbnika wpłyną korzystnie na mój rozwój zawodowy. Chciałbym także przyczynić się w ciągu swojej kadencji do rozwoju Stowarzyszenia, dzięki któremu mogłem poznać tylu wspaniałych ludzi, nie tylko z Polski ale również Niemiec, Białorusi oraz Czech.  

Moje obowiązki:

  • ewidencja dokumentów księgowych a także dokumentacja wszystkich wpływów i wydatków GFPS-Polska tj. przede wszystkim kontakt i współpraca z biurem rachunkowym a także z urzędem skarbowym
  • przyjmowanie składek członkowskich oraz bieżąca ewidencja stanu liczby członków Stowarzyszenia
  • wypłacanie stypendiów oraz kosztów podróży ponoszonych przez stypendystów Stowarzyszenia
  • nadzorowanie stanu konta Stowarzyszenia
  • sporządzanie sprawozdań finansowych programu stypendialnego, dla partnerów finansujących działalność Stowarzyszenia
  • przygotowanie budżetów projektowych
  • Rozliczanie wszystkich projektów Stowarzyszenia (Tandem, Dni Miast), a także przejazdów członków Stowarzyszenia na projekty zagraniczne
  • Bieżąca działalność w Zarządzie GFPS-Polska na funkcji Skarbnika oraz współpraca z pozostałymi członkami Zarządu