Logo GFPS-Polska

Zapisz się do Grup Roboczych GFPS

Chcesz zaangażować się w działalność Stowarzyszenia GFPS? Chcesz organizować i brać udział w międzynarodowych wydarzeniach i projektach? Nasze Grupy Robocze to idealne miejsce dla Ciebie!

Przeczytaj o nich więcej w Majowym Informatorze o Grupach Roboczych GFPS.

Po zgłoszeniu koordynatorzy odpowiednich Grup Roboczych skontaktują się z Tobą drogą mailową.

Zgłoszenie

Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Chciałbym/chciałabym się zaangażować w...Dlaczego chcesz dołączyć do Grup Roboczych? *
Co chcesz wnieść od siebie albo czego chcesz się nauczyć? Opowiedz coś o sobie.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie GFPS-Polska w celu wzięcia udziału w Majowej Rekurtacji do Grup Roboczych GFPS 2021. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 883 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym jako Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych lub RODO) wyłącznie w związku ze zgłoszeniem do Grup Roboczych GFPS. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez GFPS-Polska znajduje się na stronie: www.gfps.pl/polityka-prywatnosci.