Dni Miast

 

Jednym ze sztandarowych projektów GFPS-Polska jest semestralne seminarium naukowo-kulturalne Dni Miast. Celem przyświecającym organizacji tego cyklicznego projektu jest chęć zapoznania naszych stypendystów z polsko-niemieckim środowiskiem studenckim, a także integracja uczestników programu stypendialnego z członkami stowarzyszeń rodziny GFPS już na początku ich pobytu w Polsce. Każdorazowo Dni Miast odbywają się w innej miejscowości umożliwiając niemieckim i białoruskim stypendystom zdobycie szerszej perspektywy na różnorodną historię i charakter miast Polski. Na początku każdego semestru również nasze partnerskie stowarzyszenie GFPS e.V. organizuje seminarium Städtetage stanowiące odpowiednik polskich Dni miast.