Wnioski

Pełna lista dokumentów związanych z Programem Stypendialnym GFPS-Polska:

Regulamin Programu Stypendialnego
Wniosek o przyznanie stypendium naukowo-kulturalnego w Niemczech dla studentów z Polski – załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stypendialnego
Wniosek o przyznanie stypendium naukowo-kulturalnego w Polsce dla studentów z Białorusi – załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Stypendialnego
Wniosek o przyznanie stypendium naukowo-kulturalnego w Polsce dla studentów z Ukrainy – załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Stypendialnego
Punktacja wg skal ocen – załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Stypendialnego