Komisje Stypendialne

Komisja Stypendialna jest niezależnym organem Stowarzyszenia GFPS-Polska. Odpowiada za rozmowy z kandydatami do stypendiów i późniejszy wybór stypendystów.

Komisja Stypendialna dla osób z Polski


Michał Gąska


Anna Sychowska

Anna Sychowska

Anna Sychowska

O sobie: Jestem absolwentką studiów licencjackich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Germanistyka, gdzie także obecnie kontynuuję studia magisterskie o specjalności glottodydaktycznej. Przygodę z GFPS rozpoczęłam wraz z naukowym stypendium w semestrze zimowym 2015. W ramach pobytu studyjnego poszerzałam wiedzę z zakresu nauczania języka niemieckiego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Realizację projektu badawczego na temat rozwoju dwu- i wielojęzyczności we wczesnej fazie nauki języka niemieckiego zawdzięczam także praktykom w Centrum Wielojęzyczności w Monachium.

Komisja Stypendialna dla osób z Białorusi:


maria_kolb

Maria Kolb

Maria Kołb


Anna Karapetjan