Komisje Stypendialne

Komisja Stypendialna jest niezależnym organem Stowarzyszenia GFPS-Polska. Odpowiada za rozmowy z kandydatami do stypendiów i późniejszy wybór stypendystów.

Komisja Stypendialna Niemcy


Michał Gąska

Michał Gąska

O sobie: Swoją przygodę z GFPS rozpocząłem od kursu językowego Tandem i spodobało mi się na tylko, że już od lat z – mniejszą lub większą, ale jednak regularnością – uczestniczę w rozmaitych projektach Stowarzyszenia. Bardzo cieszę się z bycia częścią tak świetnej inicjatywy współpracy i integracji w naszej części świata. Studiuję na Politechnice Warszawskiej.


Anna Sychowska

Anna Sychowska

O sobie: Jestem absolwentką studiów licencjackich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Germanistyka, gdzie także obecnie kontynuuję studia magisterskie o specjalności glottodydaktycznej. Przygodę z GFPS rozpoczęłam wraz z naukowym stypendium w semestrze zimowym 2015. W ramach pobytu studyjnego poszerzałam wiedzę z zakresu nauczania języka niemieckiego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Realizację projektu badawczego na temat rozwoju dwu- i wielojęzyczności we wczesnej fazie nauki języka niemieckiego zawdzięczam także praktykom w Centrum Wielojęzyczności w Monachium.

Komisja Stypendialna Wschód


Jakub Jałowiec

Jakub Jałowiec

O sobie: Jestem absolwentem informatyki na Politechnice Warszawskiej, a obecnie kontynuuję studia magisterskie na kierunku inżynieria obliczeniowa na Uniwersytecie Warszawskim. W 2017 roku byłem stypendystą GFPS na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Wolontariat w stowarzyszeniu GFPS to sposób na danie czegoś od siebie społeczności akademickiej Polski, Niemiec, Białorusi, Ukrainy i Czech. Cieszę się, że mogę się włączyć w prace stowarzyszenia kolejny rok z rzędu.


Krzysztof Socha

Krzystof Socha

O sobie: Jestem doktorantem literaturoznawstwa w Uniwersytecie Rzeszowskim, w którym wcześniej ukończyłem studia magisterskie na kierunku filologia polska (specjalność dziennikarstwo) oraz licencjackie na kierunku filologia germańska (specjalność nauczycielska). Języka niemieckiego zacząłem uczyć się w już w szkole podstawowej, co w pewnym stopniu miało wpływ na moje późniejsze decyzje naukowo-zawodowe. Pomiędzy 2012 a 2017 uczestniczyłem w wymianach i międzynarodowych projektach naukowych, realizowanych m.in. w Berlinie, Saarbrücken i Frankfurcie nad Menem.

Moim pierwszym doświadczeniem związanym z GFPS był wyjazd na stypendium w 2019 roku, podczas którego spędziłem semestr na Wydziale Filozoficzno-Filologicznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Po powrocie z Niemiec postanowiłem wstąpić do GFPS-Polska i zaangażować się w działalność stowarzyszenia. Wierzę, że zarówno moje podkarpackie korzenie jak i dotychczasowa ścieżka akademicka pozwolą dobrze realizować obowiązki wynikające z zadań członka Komisji Stypendialnej „Wschód”.

Jako badacz zajmuję się życiem i twórczością Mieczysława Jagoszewskiego, pismami galicyjskimi Leopolda von Sacher-Masocha oraz poszukiwaniami w ramach polskiego wariantu Metal Music Studies. Prywatnie interesuję się historią Polski w pierwszej połowie XX wieku, pamiętnikarstwem i szeroko pojętą kulturą rocka.

Komisja tandemowa

Jakub Jałowiec

(opis i zdjęcie powyżej- Komisja Styp. Wschód)