Forum GFPS

Seminarium Forum, które odbywa się kolejno w Polsce, Czechach i Niemczech, jest projektem kończącym semestralny pobyt uczestników wszystkich programów stypendialnych organizowanych przez stowarzyszenia rodziny GFPS. To także okazja dla stypendystów z Polski, Niemiec, Czech i Białorusi, by przedstawić wyniki projektów opracowywanych w ciągu półrocznego pobytu zagranicą. Prócz elementów o charakterze naukowym i podsumowującym, przygotowywane są również wydarzenia o charakterze kulturalnym i integracyjnym.