Rada Obserwatorów

Rada Obserwatorów
Rada obserwatorów jest jednostką w której członkowie zainteresowani głębszym zaangażowaniem wewnątrz stowarzyszenia mogą włączać się w pracę zarządu bez przejmowania obowiązków lub funkcji na stałe. Osoby zainteresowaniem członkowstwem w radzie obserwatorów mogą zgłosić taką chęć podczas zjazdów walnych Stowarzyszenia GFPS-Polska. Biorą udział w posiedzeniach Zarządu.

Obecni Członkowie Rady Obserwatorów:
Michał Jabłoński, Łukasz Kołtun, Tymoteusz Kwiatkowski, Barbara Laskowska, Krzysztof Socha, Rafał Szuliński,