Zarząd

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd składający się z 5-7 członków. Osoby te odpowiedzialne są m.in. za: reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, koordynację realizacji projektów, dysponowanie funduszami i prowadzenie księgowości finansowej, działalność promocyjną czy wieloaspektową opiekę nad naszymi stypendystami. Członkowie Zarządu wybierani są przez zwyczajne Walne Zebranie, odbywające się w pierwszym kwartale danego roku.

Obecni członkowie Zarządu kadencji 2017-2018 

Maja Derebecka

Prezes Zarządu – Maja Derebecka

Jestem studentką drugiego roku biotechnologii stosowanej roślin we Wrocławiu.

Obecnie pracuję w biurze związanym z niemiecką marką odzieżową, a wolnym czasie tańczę i zajmuję się różnego rodzaju wolontariatem.
Językiem niemieckim interesuję się od dawna, a obecnie fascynuje mnie region Baden-Wirtembergii i tamtejszy dialekt.
Swoją przygodę z GFPS rozpoczęłam od udziału w Tandemie 2016. Dzięki temu poznałam grupę wrocławską, a  w późniejszym czasie zostałam jej przewodniczącą.
Propozycja objęcia funkcji prezesa była dla mnie spory zaskoczeniem, jednak przyjęłam to wyzwanie i postaram się jak najlepiej reprezentować stowarzyszenie.

 

 

Moje obowiązki:

 • koordynacja prac Zarządu,
 • reprezentacja Stowarzyszenia,
 • kontakt z parterem niemieckim (GFPS e. V.) i czeskim (GFPS– CZ),
 • wspieranie rozwoju programu stypendialnego dla Białorusi,
 • opracowywanie wniosków i sprawozdań,
 • zdobywanie finansowania na projekty,
 • wydawanie opinii i zaświadczeń,
 • kontakt z członkami GFPS-Polska.

Koordynator projektów – Magda Ubysz

Magdalena Ubysz

Jestem studentką historii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W zeszłym roku otrzymałam stypendium GFPS i dzięki niemu mogłam przez sześć miesięcy studiować psychologię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Wtedy też po raz pierwszy zapoznałam się z GFPS-em oraz z ludźmi, którzy go tworzą.

Zawsze lubiłam zadania związane z organizacją wydarzeń, bo one pozwalają nabyć dużo praktycznej wiedzy, której często brakuje przy zwykłym nauczaniu uniwersyteckim. To samo dotyczy kontaktów z GFPS-em i wyjazdów zagranicznych – one również dają dawkę życiowych umiejętności. Z tego powodu chcę wspomóc GFPS w realizacji kolejnych projektów i mam nadzieję, że, z pomocą pozostałych członków stowarzyszenia, będzie to możliwe.

Moje obowiązki:

 • koordynacja prac nad stałymi projektami GFPS– Polska (Dni Miast, Forum, Tandem, Tri-GO!) w ramach koordynowania projektów m.in.: wsparcie w pisaniu wniosków oraz sprawozdań, nadzorowanie przygotowań projektów, konsultacje z organizatorami, przyjmowanie zgłoszeń na projekty, rozliczanie projektów wspólnie ze Skarbnikiem,
 • nadzorowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej na Tandemy,
 • nadzorowanie dodatkowych projektów GFPS-Polska,
 • przygotowywanie kompleksowych poradników organizacji cyklicznych projektów GFPS,
 • opieka nad członkami GFPS- Polska.

 


Jakub Jałowiec

Specjalista do spraw relacji publicznych – Jakub Jałowiec

 

O sobie: Jestem studentem informatyki na Politechnice Warszawskiej. W GFPS jest od 2015 roku. Swoją pracę na rzecz stowarzyszenia rozpocząłem jako współorganizator Tandemu 2016. Następnie zostałem członkiem Grupy Roboczej PR, by w 2017 roku objąć funkcję w zarządzie, jako osoby odpowiedzialnej za relacje publiczne. Praca nad promocją stowarzyszenia, a w szczególności promocją programu stypendialnego, to spore wyzwanie, dające jednak sporo satysfakcji – szczególnie w kontekście rozszerzania działalności GFPS na kolejne kraje, jak Białoruś i Ukraina.

 

Moje obowiązki:

 • koordynacja akcji promocyjnych,
 • promocja projektów GFPS- Polska,
 • kontakt z mediami,
 • współpraca przy prowadzeniu strony internetowej: www.gfps.pl

Aneta Brejniak

Opiekun stypendystów – Aneta Brejniak

Jestem absolwentką filologii germańskiej oraz turystyki kulturowej Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie (KUL). Interesuję się również Ameryką Łacińską, a Brazylia jest memu sercu najbliższa. Obecnie uczę się również języka migowego oraz jestem wolontariuszką w TPG – (Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym) w Lublinie. W wolnej chwili jeżdżę na rowerze, wrotkach lub nartach. Swoją przygodę z GFPS zaczęłam już w 2012 roku , od 2013 zostałam Przewodniczącą Grupy Lokalnej Lublin, w latach 2014-2015 piastowałam funkcję Opiekuna Grup Lokalnych GFPS Polska, od 2018 już z większą intensywnością będę działać w zarządzie stowarzyszenia GFPS jako Opiekun Stypendystów. Moim zadaniem będzie udzielanie wsparcia merytorycznego Stypendystom z Białorusi i Niemiec.

Moje obowiązki:

 • opieka nad niemieckimi i białoruskimi Stypendystami
 • kontakt z polskimi uczelniami wyższymi i szkołami językowymi
 • uczestnictwo w Komisjach Stypendialnych
 • współpraca z Auswahlkommission GFPS e. V. oraz Komisją Stypendialną dla Białorusinów

Marcin Wierzbowski

Specjalista do spraw fundraisingu – Marcin Wierzbowski

Jestem studentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją przygodę ze stowarzyszeniem rozpocząłem na Tandemie w 2017r. W trakcie jego trwania zostałem wybrany  do OrgTeamu i obecnie jestem w trakcie przygotowywania kolejnej już XXIV edycji wymiany. Interesuje się stosunkami polsko-niemieckimi w sferze kulturalnej, społecznej jak i ekonomicznej.

 

 

 

 

Moje obowiązki:

 • pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działalności stowarzyszenia
 • przygotowywanie wniosków i zgłoszeń do konkursów grantowych
 • kontakt z firmami i
  fundacjami

Zarządy z poprzednich lat:

2017 – 2018

 • Klaudia Jóźwiak, Joanna Żuławińska, Anna Chorobowicz, Marcin Tadrzak (III 2017 – X 2017), Roman Szlązak (III 2017 – X 2017), Joanna Pietrzyk (X 2017 – III 2018), Jakub Jałowiec (X 2017 – III 2018)

2016-2017

Hubert Lau, Klaudia Jóźwiak, Marcin Tadrzak, Mari Jegorowa, Marta Czarnecka, Maria Kołb

2015-2016

 • Joanna Malinowska, Magda Gramsz, Joanna Pietrzyk, Paulina Wójtowicz, Maciej Czarnecki, Maria Kołb

2014-2015

 • Bartosz Walenda, Sandra Jelonek, Joanna Pietrzyk, Zofia Kasińska, Weronika Warzocha, Anastazja Każapienka

2013-2014

 • Maciej Kensicki, Patrycja Pociecha, Daniel Piskur (III-VIII 2013), Tomasz Żarnowski (IX 2013 – III 2014), Zofia Kasińska, Johannes Sporrer, Bartosz Walenda (X 2013 – III 2014)

2012-2013

 • Maciej Kensicki, Patrycja Pociecha, Daniel Piskur, Katarzyna Wojnicka, Marta Kabsch

2011-2012

 • Andrzej Ceglarz, Dorota Niewęgłowska, Liliana Leśniak, Agnieszka Pinczyńska, Angelika Gogół, Barbara Radoń (do X 2011)

2010-2011

 • Paulina Bocheńska, Anna Buczek, Magdalena Stępień, Karolina Głębocka, Marek Morawiak

2009-2010

 • Paulina Bocheńska, Agnieszka Kret, Maja Niestrój, Karolina Głębocka, Sara Woźny, Filip Piasecki

2008-2009

 • Marcin Czerkawski, Irena Domachowska, Konrad Wudkowski, Agnieszka Kret, Dorota Pyra (do XII 2008)

2007-2008

 • Agata Tomczak, Tomasz Piróg, Anna Nowak, Agata Chutnik (III-VII 2007), Marcin Czerkawski, Anna Kaukel (III-IX 2007), Dorota Pyra.

2007-2006

 • Marzena Karch, Agata Tomczak, Aleksandra Augustyniak, Joanna Maria Spychała, Alicja Osio (III-VI 2006), Aleksandra Szewczyk (od VI 2006)

2006-2005

 • Katarzyna Homan, Marzena Karch, Jarosław Mazurek, Joanna Szczepanik (w okresie III-XI 2005), Anna Guzik (od XI 2005), Dariusz Drążkiewicz (III-XI 2005), Joanna Maria Spychała (od XI 2005)

2005-2004

 • Katarzyna Młyńczak, Katarzyna Homan, Jarek Mazek, Dorota Kmiecik, Ewa Dorosz, Tomasz Wasilewski

2004-2003

 • Katarzyna Młyńczak, Iwona Pasieka, Jarek Mazek, Ania Romankiewicz, Maciek Jońca

2003-2002

 • Anna Artwińska, Renata Rakoczy, Paulina Dębska, Marek Petniakowski, Maciek Traczyk, Witold Moszyński – (w okresie III-VIII 2002)

2002-2001

 • Anetta Domazer, Urszula Kwiatek, Hanna Filipek, Karol Jaszczyński, Jarosław Wiśnioch

2001-2000

 • Agnieszka Kastelik, Anna Czogała, Witold Rogacki, Piotr Mazerant, Karol Jaszczyński, Tomasz Smaza

2000-1999

 • Joanna Byrska, Magda Kusior, Katarzyna Sułek, Dorota Barwińska, Aretha Wasilewska, Andrzej Kobielski

1999-1998

 • Joanna Dybiec, Magdalena Kusior, Paulina Wiśniewska, Katarzyna Sułek, Piotr Iwanowski, Aretha Wasilewska

1998-1997

 • Anna Chrzanowska, Bartosz Filipowicz, Paulina Wiśniewska, Piotr Iwanowski, Dorota Michałowska, Janusz Piegza

1997-1996

 • Anna Chrzanowska, Katarzyna Kluczna, Kinga Leżańska, Dorota Michałowska, Anna Warda, Janusz Piegza

1996-1995

 • Artur Kluczny, Krystyna Kozłowska, Kinga Leżańska, Renata Burda, Wiktor Kowalczyk

1995-1994

 • Artur Kluczny, Grzegorz Szulczewski, Kinga Leżańska, Krystyna Kozłowska, Wiktor Kowalczyk

Komitet Zalożycielski z 28.08.1994