Zarząd

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd składający się z 5-7 członków. Osoby te odpowiedzialne są m.in. za: reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, koordynację realizacji projektów, dysponowanie funduszami i prowadzenie księgowości finansowej, działalność promocyjną czy wieloaspektową opiekę nad naszymi stypendystami. Członkowie Zarządu wybierani są przez zwyczajne Walne Zebranie, odbywające się w pierwszym kwartale danego roku.

Obecni członkowie Zarządu kadencji 2019-2020

Prezes Zarządu – Hubert Lau 

Hubert Lau

Po 3 latach ponownie zostałem wybrany na stanowisko Prezesa GFPS-Polska. Pełnienie tej  funkcji jest dla mnie szansą na wykorzystanie doświadczenia zawodowego nabytego w spedycji oraz HR, ale również powrotem do niezapomnianych czasów studenckich

  Moje obowiązki:

 • koordynacja prac Zarządu,
 • reprezentacja Stowarzyszenia,
 • kontakt z parterem niemieckim (GFPS e. V.) i czeskim (GFPS– CZ),
 • wspieranie rozwoju programu stypendialnego dla Białorusi,
 • opracowywanie wniosków i sprawozdań,
 • zdobywanie finansowania na projekty,
 • wydawanie opinii i zaświadczeń,
 • kontakt z członkami GFPS-Polska.

Wiceprezes, Koordynator projektów – Magda Ubysz

Magdalena Ubysz

Jestem studentką historii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W zeszłym roku otrzymałam stypendium GFPS i dzięki niemu mogłam przez sześć miesięcy studiować psychologię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Wtedy też po raz pierwszy zapoznałam się z GFPS-em oraz z ludźmi, którzy go tworzą.

Zawsze lubiłam zadania związane z organizacją wydarzeń, bo one pozwalają nabyć dużo praktycznej wiedzy, której często brakuje przy zwykłym nauczaniu uniwersyteckim. To samo dotyczy kontaktów z GFPS-em i wyjazdów zagranicznych – one również dają dawkę życiowych umiejętności. Z tego powodu chcę wspomóc GFPS w realizacji kolejnych projektów i mam nadzieję, że, z pomocą pozostałych członków Stowarzyszenia, będzie to możliwe.

Moje obowiązki:

 • koordynacja prac nad stałymi projektami GFPS– Polska (Dni Miast, Forum, Tandem, Tri-GO!) w ramach koordynowania projektów m.in.: wsparcie w pisaniu wniosków oraz sprawozdań, nadzorowanie przygotowań projektów, konsultacje z organizatorami, przyjmowanie zgłoszeń na projekty, rozliczanie projektów wspólnie ze Skarbnikiem,
 • nadzorowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej na Tandemy,
 • nadzorowanie dodatkowych projektów GFPS-Polska,
 • przygotowywanie kompleksowych poradników organizacji cyklicznych projektów GFPS,
 • opieka nad członkami GFPS- Polska.

 


Katarzyna Urbańczyk

Specjalista do spraw relacji publicznych – Katarzyna Urbańczyk

Swoją przygodę z GFPS rozpoczęłam dopiero w marcu 2019, jednak od wielu lat angażuję się w różne polsko-niemieckie projekty i inicjatywy.

Na co dzień mieszkam w Niemczech, gdzie na Uniwersytecie w Poczdamie studiuję ekonomię i politologię. Oprócz tego zajmuję się propagowaniem polskiego filmu wśród studentów mojej uczelni, prowadząc zajęcia „Polskiego Klubu Filmowego” i regularnie organizując seanse w lokalnym kinie.

Bardzo się cieszę, że przy pomocy pozostałych, bardziej doświadczonych członków Stowarzyszenia mogę aktywnie wpływać na jego rozwój.

Moje obowiązki:

 • koordynacja akcji promocyjnych,
 • promocja projektów GFPS- Polska,
 • kontakt z mediami,
 • współpraca przy prowadzeniu strony internetowej: www.gfps.pl

Tabea Schleinitz

Opiekun stypendystów – Tabea Schleinitz

Do GFPS trafiłam przez stypendium, które dostałam w semestrze zimowym 2016/17 na studia w Krakowie. Uczyłam się polskiego już przedtem, studiując kulturoznawstwo na Viadrinie we Frankfurcie nad Odrą i mając praktyki we Wrocławiu. Od jesieni zeszłego roku mieszkam ponownie w Polsce i pracuję jako asystentka językowa DAAD na UAM w Poznaniu.

W okresie 2017/18 byłam prezesem Zarządu GFPS e.V. i od tego czasu uczestniczę w wielu wydarzeniach organizowanych przez organizację. Od marca 2019 r. mam przyjemność zajmować się studentami z Niemiec, które przyjeżdzają, tak jak ja kilka lat temu, w ramach stypendium GFPS do Polski.

Jako opiekunka stypendystów mogę bezpośrednio korzystać z moich doświadczeń jako Niemka znając już od wielu lat kraj sąsiedni, sama walcząc z językiem polskim, także uwielbiając polską kulturę, różnorodne miejsca i ludzi. Myślę, że przez moje członkostwo w Zarządzie GFPS Polska  będę mogła spełnić również ważną funkcję pośrednią pomiędzy naszymi Stowarzyszeniami w Polsce i w Niemczech.

Moje obowiązki:

 • opieka nad niemieckimi i białoruskimi Stypendystami
 • kontakt z polskimi uczelniami wyższymi i szkołami językowymi
 • uczestnictwo w Komisjach Stypendialnych
 • współpraca z Auswahlkommission GFPS e. V. oraz Komisją Stypendialną dla Białorusinów

Skarbnik – Klaudia Jóźwiak

Klaudia Jóźwiak

O sobie: Jestem absolwentką biologii, specjalność mikrobiologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dwa semestry studiów magisterskich spędziłam w Niemczech, w ramach programu wymiany międzynarodowej na Uniwersytecie w Kassel. Obecnie mieszkam w Berlinie.

Moja miłość do języka niemieckiego rozkwitła ponad 10 lat temu, kiedy to zostałam fanką zespołu Rammstein. Niedługo potem zafascynowała mnie mentalność oraz kultura niemiecka. Poza tym interesuję się immunologią,  możliwością wykorzystania komórek macierzystych w nowoczesnej medycynie, lotnictwem cywilnym oraz stosunkami dyplomatycznymi pomiędzy Polską a Niemcami.   

Swoją przygodę z GFPS-Polska rozpoczęłam od uczestnictwa w Tandemie 2015. Oprócz znacznej poprawy swoich umiejętności językowych, poznałam wspaniałych przyjaciół. Już podczas trwania Tandemu zdecydowałam, że chce kontynuować tą przygodę z GFPS. To zaowocowało tym, że zostałam organizatorką Tandemu 2016. Brałam także udział w Dniach Miast, co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że utożsamiam się z ideą Stowarzyszenia i jest mi ona niezmiernie bliska. Można by rzec, że w tym Stowarzyszeniu robiłam już prawie wszystko, począwszy od Koordynatora Projektów i Wiceprezesa, po Prezesa a potem Członka Komisji Rewizyjnej aż do funkcji Skarbnika.

Uwielbiam stawiać sobie wyzwania i je potem realizować, dlatego zdecydowałam się dalej aktywnie zaangażować w życie Stowarzyszenia. Ponadto posiadając doświadczenie zdobyte podczas 4 lat pracy w Zarządzie GFPS-Polska, będę dzielić się tą wiedzą i wspierać w działaniach innych Członków Zarządu oraz GFPS-Polska.

Moje obowiązki:

 • Ewidencja dokumentów księgowych
 • Współpraca z biurem rachunkowym
 • Współpraca z Koordynatorem Projektów w sprawie rozliczania projektów
 • Kontrolowanie przebiegu załatwiania spraw administracyjnych związanych
  z legalizacją wypłat stypendiów
 • Wykonywanie bieżących transakcji w Stowarzyszeniu

 


Zarządy z poprzednich lat:

2018-2019

 • Maja Derebecka, Klaudia Jóźwiak, Magdalea Ubysz, Jakub Jałowiec, Aneta Brejniak, Marcin Wierzbowski

2017 – 2018

 • Klaudia Jóźwiak, Joanna Żuławińska, Anna Chorobowicz, Marcin Tadrzak (III 2017 – X 2017), Roman Szlązak (III 2017 – X 2017), Joanna Pietrzyk (X 2017 – III 2018), Jakub Jałowiec (X 2017 – III 2018)

2016-2017

 • Hubert Lau, Klaudia Jóźwiak, Marcin Tadrzak, Mari Jegorowa, Marta Czarnecka, Maria Kołb

2015-2016

 • Joanna Malinowska, Magda Gramsz, Joanna Pietrzyk, Paulina Wójtowicz, Maciej Czarnecki, Maria Kołb

2014-2015

 • Bartosz Walenda, Sandra Jelonek, Joanna Pietrzyk, Zofia Kasińska, Weronika Warzocha, Anastazja Każapienka

2013-2014

 • Maciej Kensicki, Patrycja Pociecha, Daniel Piskur (III-VIII 2013), Tomasz Żarnowski (IX 2013 – III 2014), Zofia Kasińska, Johannes Sporrer, Bartosz Walenda (X 2013 – III 2014)

2012-2013

 • Maciej Kensicki, Patrycja Pociecha, Daniel Piskur, Katarzyna Wojnicka, Marta Kabsch

2011-2012

 • Andrzej Ceglarz, Dorota Niewęgłowska, Liliana Leśniak, Agnieszka Pinczyńska, Angelika Gogół, Barbara Radoń (do X 2011)

2010-2011

 • Paulina Bocheńska, Anna Buczek, Magdalena Stępień, Karolina Głębocka, Marek Morawiak

2009-2010

 • Paulina Bocheńska, Agnieszka Kret, Maja Niestrój, Karolina Głębocka, Sara Woźny, Filip Piasecki

2008-2009

 • Marcin Czerkawski, Irena Domachowska, Konrad Wudkowski, Agnieszka Kret, Dorota Pyra (do XII 2008)

2007-2008

 • Agata Tomczak, Tomasz Piróg, Anna Nowak, Agata Chutnik (III-VII 2007), Marcin Czerkawski, Anna Kaukel (III-IX 2007), Dorota Pyra.

2007-2006

 • Marzena Karch, Agata Tomczak, Aleksandra Augustyniak, Joanna Maria Spychała, Alicja Osio (III-VI 2006), Aleksandra Szewczyk (od VI 2006)

2006-2005

 • Katarzyna Homan, Marzena Karch, Jarosław Mazurek, Joanna Szczepanik (w okresie III-XI 2005), Anna Guzik (od XI 2005), Dariusz Drążkiewicz (III-XI 2005), Joanna Maria Spychała (od XI 2005)

2005-2004

 • Katarzyna Młyńczak, Katarzyna Homan, Jarek Mazek, Dorota Kmiecik, Ewa Dorosz, Tomasz Wasilewski

2004-2003

 • Katarzyna Młyńczak, Iwona Pasieka, Jarek Mazek, Ania Romankiewicz, Maciek Jońca

2003-2002

 • Anna Artwińska, Renata Rakoczy, Paulina Dębska, Marek Petniakowski, Maciek Traczyk, Witold Moszyński – (w okresie III-VIII 2002)

2002-2001

 • Anetta Domazer, Urszula Kwiatek, Hanna Filipek, Karol Jaszczyński, Jarosław Wiśnioch

2001-2000

 • Agnieszka Kastelik, Anna Czogała, Witold Rogacki, Piotr Mazerant, Karol Jaszczyński, Tomasz Smaza

2000-1999

 • Joanna Byrska, Magda Kusior, Katarzyna Sułek, Dorota Barwińska, Aretha Wasilewska, Andrzej Kobielski

1999-1998

 • Joanna Dybiec, Magdalena Kusior, Paulina Wiśniewska, Katarzyna Sułek, Piotr Iwanowski, Aretha Wasilewska

1998-1997

 • Anna Chrzanowska, Bartosz Filipowicz, Paulina Wiśniewska, Piotr Iwanowski, Dorota Michałowska, Janusz Piegza

1997-1996

 • Anna Chrzanowska, Katarzyna Kluczna, Kinga Leżańska, Dorota Michałowska, Anna Warda, Janusz Piegza

1996-1995

 • Artur Kluczny, Krystyna Kozłowska, Kinga Leżańska, Renata Burda, Wiktor Kowalczyk

1995-1994

 • Artur Kluczny, Grzegorz Szulczewski, Kinga Leżańska, Krystyna Kozłowska, Wiktor Kowalczyk

Komitet Zalożycielski z 28.08.1994