Stypendia dla Białorusinów w Polsce

Stypendia dla studentów z Białorusi na pobyt w Polsce – nabór wniosków do 15 listopada 2021!

Ogłaszamy nabór wniosków dla studentów z Białorusi zainteresowanych wyjazdem na stypendium GFPS do Polski w semestrze letnim 2022 (na pobyt w Polsce od lutego do czerwca 2022).

Stypendium GFPS to:

 • 5 miesięcy spędzonych w jednym z polskich miast uniwersyteckich;
 • możliwość pracy nad własnym projektem naukowym lub kulturalnym;
 • możliwość uczęszczania na zajęcia w najlepszych polskich uczelniach wyższych;
 • opieka ze strony Grupy Lokalnej GFPS-Polska;
 • udział w seminariach – Dniach Miast oraz Forum;
 • 1600 PLN dofinansowania miesięcznie;

W skład kompletu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o stypendium GFPS wchodzą:

 • skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o stypendium,
 • list motywacyjny w języku polskim, zawierający uzasadnienie ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendialnym, o objętości nieprzekraczającej dwóch stron A4 (ok. 1800 znaków/strona),
 • plan pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej w języku polskim, zawierający opis projektu, którego realizację ma umożliwić uczestnictwo w programie stypendialnym o objętości nieprzekraczającej dwóch stron A4 (ok. 1800 znaków/strona),
 • zaświadczenie z uczelni o uzyskanej podczas wszystkich lat studiów średniej ocen lub kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • zaświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZESYŁANA JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Zgłoszenia i ewentualne pytania należy nadsyłać na adres:

Zapraszamy także na stronę: https://vk.com/public64309959

Zachęcamy również do zapoznawania się z regulaminem dotyczącym programu stypendialnego GFPS-Polska.

krakow 20151