O nas

GFPS to rodzina studenckich stowarzyszeń non-profit działających od 1984 roku w Niemczech (GFPS e. V.), od 1994 w Polsce (GFPS-Polska) i od 1999 w Czechach (GFPS-CZ). Wspólny dla wszystkich stowarzyszeń skrót pochodzi od pierwotnej nazwy organizacji niemieckiej tj. Gemeinschaft zur Förderung der Studienaufenthalten polnischen Studenten in Bundesrepublik Deutschland.

NIEMCY: GFPS e.V. Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa www.gfps.org

POLSKA: GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej www.gfps.pl

CZECHY: GFPS-CZ Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě www.gfps.cz 

Wyjątkową cechą GFPS jest fakt, iż w jego ramach studenci organizują pomoc dla innych studentów, nie pobierając za swą pracę żadnego wynagrodzenia. W ciągu niemal 30 lat działalności dzięki trzem organizacjom partnerskim ponad 1000 studentów wyjechało na semestralne stypendium zagraniczne, a kolejne tysiące członków mogły uczestniczyć w licznych międzynarodowych projektach. Obecnie Alumni GFPS to osoby czynnie zaangażowane w życie naukowe, kulturalne, gospodarcze i polityczne Polski, Niemiec, Czech i Białorusi.

Statut GFPS-Polska

Nasze cele

Cele statutowe GFPS-Polska to:
– wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami,
– działania zmierzające do wzajemnego poznania ludzi, języka, kraju i kultury oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między społeczeństwami Polski i Niemiec i innymi krajami.

Swe cele GFPS-Polska realizuje w szczególności poprzez prowadzenie polsko-niemieckiego i białoruskiego programu stypendialnego, organizację międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, letnich wymian i kursów językowych, a także wspieranie indywidualnych i zbiorowych projektów badawczych. Przedmiotem naszej szczególnej troski jest kreowanie wydarzeń umożliwiających bezpośrednie spotkanie studentów pochodzących z różnych państw i kultur oraz późniejsze pielęgnowanie międzynarodowych przyjaźni i kontaktów. Naszą działalność najlepiej podsumowują słowa byłego patrona honorowego GFPS-Polska prof. Władysława Bartoszewskiego: GFPS buduje most między młodymi Niemcami i Polakami. Jest to przejawem konkretnej pracy na rzecz pokoju.

GFPS e.V. zostało założone 20 lutego 1984 roku z inicjatywy studenta filozofii Georga Zieglera z Freiburga po jego rocznym pobycie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Celem było nawiązanie bliższych ponadpolitycznych kontaktów ze studentami z Polski i umożliwienie im studiów w Niemczech Zachodnich.

GFPS-Polska powstało 28 sierpnia 1994 roku w Baranowie Sandomierskim z inicjatywy byłych stypendystów i studentów związanych z GFPS e.V. Od tego momentu wymiana studencka jest dwustronna, a projekty organizowane na zasadach partnerskich.

GFPS-CZ w Czechach (wcześniej Janua Linguarum Reserata) istnieje od 1998 roku i skupia się na wymianie studenckiej z Niemcami.
Przyjazd pierwszego stypendysty z Białorusi do Niemiec ma miejsce w 2004 roku, a do Polski w 2013 roku.

Od 2019 roku GFPS obecne jest też jako stowarzyszenie w Ukrainie. Zostało utworzone przez byłych stypendystów GFPS z tego kraju.

Patroni stowarzyszenia GFPS

Władysław Bartoszewski

Honorowym Patronem GFPS-Polska był od 2009 roku Władysław Bartoszewski, więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego, dwukrotnie minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Na jego autorytet powoływano się już w 1984 roku, umieszczając go wśród grupy piętnastu polskich i niemieckich profesorów wspierających ideę GFPS.

Gesine Schwan

Patronem Honorowym GFPS e.V. jest prof. dr Gesine Schwan, w latach 1999-2008 rektor Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 2005-2009 doradca rządu d.s. współpracy z Polską, dwukrotna kandydatka na prezydenta RFN, obecnie rektor Humboldt-Viadrina School of Governance w Berlinie.

Jacek Woźniakowski

Honorowym Patronem Komisji Stypendialnej GFPS-Polska był śp. prof. Jacek Woźniakowski, historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, dziennikarz, edytor, wydawca, tłumacz literatury pięknej, założyciel Wydawnictwa ZNAK i Klubów Inteligencji Katolickiej w Krakowie i Warszawie.

Tadeusz Mazowiecki

Członkiem Honorowym GFPS-Polska był śp. Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III Rzeczypospolitej. W czerwcu 2001 przekazał on na rzecz GFPS nagrodę Nationalpreis przyznaną mu przez Deutsche Nationalstiftung.

Steffen Möller

W październiku 2016 roku członkiem honorowym GFPS-Polska został Steffen Möller, autor książek o tematyce polsko-niemieckiej, kabarecista oraz aktor. Jego aktywność zawodowa polepszyła  stosunki między Polską a Niemcami, czego potwierdzeniem są takie odznaczenia jak Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi RFN oraz polska Odznaka Honorowa „Bene Merito”.

Nasze Stowarzyszenie przyczyniło się do rozpoczęcia nauki języka polskiego przez Steffena Möllera, gdyż wywieszone przez działacza GFPS ogłoszenie na Uniwersytecie w Berlinie w roku 1992 przykuło uwagę Steffena i zdecydował się on spontanicznie na uczestnictwo w kursie językowym GFPS w Krakowie.

W 2001 roku Steffen prowadził warsztaty aktorskie i filozoficzne w trakcie projektu GFPS w Bieszczadach. Natomiast w kwietniu 2016 roku spotkał się z Grupą Lokalną GFPS Warszawa, aby w formie dyskusji przyjrzeć się bliżej różnicom w mentalności Polaków i Niemców.

Nadanie tytułu członka honorowego jest więc umotywowane szczególnym wkładem Steffena Möllera w rozwijanie relacji polsko-niemieckich oraz jego aktywne uczestnictwo na przestrzeni lat w życiu GFPS.

Alumni GFPS

W ciągu 27 lat istnienia GFPS stypendium otrzymało ponad 800 osób. Kontakty z fundacjami, instytucjami międzynarodowymi i ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce i w Niemczech oznaczały dla wielu z nich możliwości rozwoju i kariery zawodowej. Dla nich i z nimi organizujemy spotkania, konferencje i jubileusze.

Georg Ziegler – założyciel GFPS e.V. w 1984 roku, dziś pracownik Europarlamentu
Jerzy Margański – były ambasador Polski w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
Jolanta Róża Kozłowska – ambasador RP w Wiedniu
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein – europosłanka
Robert Traba – dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Adam Krzemiński – publicysta „Polityki” i „Die Zeit”
Gabriele Lesser – publicystka „Die Tageszeitung“
Gerhard Gnauck – publicysta „Die Welt“
Sławomir Sierakowski – założyciel „Krytyki Politycznej”

… i wielu innych.

Nagrody dla GFPS

2013 – Nagroda Fundacji Cusanusa dla Georga Zieglera – założyciela GFPS

Historyczny założyciel GFPS e.V. Georg Ziegler został uhonorowany nagrodą Fundacji Cusanusa przeznaczoną dla obecnych i byłych stypendystów tej organizacji. W ramach przyznawania tego wyróżnienia Kapituła konkursu stara się docenić inicjatywy o długofalowym i stabilnym charakterze. Nie dziwi zatem, iż doceniona została niemal 30-letnia działalność rodziny stowarzyszeń GFPS. Laureat nagrody w kwocie 5000 euro zdecydował się w całości przekazać ją na działalności organizacji GFPS.

2012 – Zwycięstwo GFPS-Polska w konkursie „Dobre stypendia 2012”

W roku 2012 minionym roku wspólny program stypendialny GFPS i FWPN został wyróżniony laurem dla najlepszego programu stypendialnego NGO w Polsce przyznanym w ramach ogólnopolskiego konkursu Dobre stypendia 2012 organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Dobra Sieć. Prócz prestiżowego znaczenia tego wyróżnienia, GFPS-Polska uzyskało możliwość korzystania z loga „Dobre Stypendia” oraz promowania swego programu stypendialnego na głównej stronie największego polskiego portalu w tematyce stypendialnej – mojestypendium.pl.

2011 – Wyróżnienie w konkursie „Guter Nachbar/Dobry Sąsiad”

GFPS-Polska oraz GFPS e.V. zostały wyróżnione w konkursie „Guter Nachbar/Dobry Sąsiad” organizowanym przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Konkurs przeprowadzony został, aby uhonorować osoby i partnerstwa, które przez ostatnie 20 lat działały na płaszczyźnie wymiany młodzieży z obu krajów. Wyróżnienie to jest szczególnie ważne, ponieważ do siedziby organizacji wpłynęło ponad 700 zgłoszeń, a oba stowarzyszenia są jedynymi nagrodzonymi organizacjami pozarządowymi o takim profilu działalności.

2001 – Nagroda premiera Tadeusza Mazowieckiego dla GFPS-Polska i GFPS e.V.

14 czerwca 2001 roku były premier Tadeusz Mazowiecki otrzymał nagrodę od Deutsche Nationalstiftung. Kwotę w wysokości 25.000 DM postanowił przekazać GFPS-Polska i GFPS e.V. – po 12.500 DM dla każdego ze Stowarzyszeń. 16 lipca 2001 r. w siedzibie Fundacji im. Roberta Schumana odbyło się spotkanie z panem premierem. W czasie tego spotkania Zarząd GFPS-Polska podziękował za przekazanie części nagrody na rzecz naszej organizacji. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: pani Anna Cieszewska – przedstawiciel Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, pan Piotr Łysakowski z Jugendwerku, pani Róża Thun z Fundacji Schumana oraz pan von Kalnein – przedstawiciel fundacji Nationale Stiftung. W czasie spotkania premier Mazowiecki otrzymał dyplom honorowego członka GFPS-Polska. W swoim przemówieniu wyraził on poparcie dla idei GFPS-u i stwierdził, że bardzo cieszy go fakt rozszerzenia naszej działalności o współpracę ze stroną czeską. Po części oficjalnej każdy z uczestników miał możliwość prywatnej rozmowy z zaproszonymi gośćmi.

1998 – JugendOSCAR

Fundacja Körbera z Drezna powołała w 1995 r. do życia tzw. JugendOSCAR, aby wesprzeć indywidualną inicjatywę młodych ludzi w Saksonii, uwrażliwić opinię publiczną na ich godną naśladowania działalność i zachęcić osoby prywatne i instytucje do jej dotowania. Ponieważ rezonans, z jakim spotkał się saksoński JugendOSCAR, był bardzo duży, fundacja rozszerzyła w 1996 roku zakres konkursu o specjalny temat „Przekraczanie granic”, aby w szczególny sposób zwrócić uwagę na te inicjatywy młodzieży, które dążą do współpracy z młodzieżą z sąsiednich krajów za wschodnią granicą. GFPS e.V. i GFPS-Polska otrzymały w ramach tego specjalnego tematu w czerwcu 1998 r. drugą nagrodę za niemiecko-polskie projekty młodzieżowe.

1996 – Nagroda Polsko-Niemiecka

Nagroda Polsko-Niemiecka przyznawana jest zgodnie z artykułem 35 „Traktatu o przyjaznym sąsiedztwie i dobrej współpracy” między Polską a Niemcami. Ma ona dać wyraz uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Przyznawana co roku nagroda wiązała się z dotacją w wysokości 10000 marek, którą przyznaje każde z obu państw. Specjalny komitet, składający się z 5 polskich i 5 niemieckich członków nominuje laureatów. Z momentem przyznania nagrody GFPS e.V. i GFPS-Polska w dniu 19 grudnia 1996 roku przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec, obie organizacje znalazły się w wybitnym gronie: w 1993 r. laureatami zostali Tadeusz Mazowiecki i Willy Brandt (posthum), a w 1994 r. – Gräfin Dönhoff i Stanisław Stomma. W 1995 r. odznaczono pierwszą instytucję – Uniwersytet Viadrina. Przyznając w 1996 r. nagrodę GFPS e.V. i GFPS-Polska po raz pierwszy wyróżniono dwie organizacje pozarządowe, których członkowie działają non profit.

Finansowanie, sponsorzy i podmioty wspierające

Pierwsze stypendia GFPS finansowane były z darowizn prywatnych, by następnie uzyskać wsparcie licznych niemieckich instytucji, z których w pierwszym rzędzie należy wyróżnić Fundację Roberta Boscha. Wraz z rozpoczęciem działalności GFPS-Polska w roku 1994 polsko-niemiecki program stypendialny niemal w całości jest finansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Inne projekty GFPS wspierane są m.in. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki oraz unijny program Młodzież w Działaniu. Współpraca niemiecko-czeska jest z kolei finansowana głównie ze środków Deutsch-Tschechisches Zufunftsfond. Stypendia dla studentów z Białorusi w Polsce i w Niemczech, które były do tej pory fundowane przez prywatnych sponsorów GFPS, od jubileuszowego roku 2014 będą w całości finansowane w ramach nowej współpracy GFPS i FWPN.

GFPS-Polska
Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
Adres korespondencyjny: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa

Nr wpisu do KRS: 0000160875
Nr NIP: 676-11-13-560
Nr konta: Bank Pekao SA. V Oddział w Warszawie
63 1240 1066 1111 0000 0006 6136