Kontakty

GFPS-Polska
Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

Adres korespondencyjny:
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa 1

UWAGA 1.10.2020 nastąpiła zmiana adresu siedziby. Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian. 

Siedziba Stowarzyszenia: Ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa

Telefon:
+48 665 274 707

Nr wpisu do KRS: 0000160875
NIP: 676-11-13-560
Nr konta: Bank Pekao SA. V Oddział w Warszawie
63 1240 1066 1111 0000 0006 6136

IBAN: PL63 1240 1066 1111 0000 0006 6136
Kod SWIFT banku Pekao SA: PKOPPLPWXXX

Maile kontaktowe:

Ogólny adres
Stypendia w Niemczech dla obywateli Polski
Stypendia w Polsce dla obywateli Ukrainy
Stypendia w Polsce dla obywateli Białorusi
   

Zarząd GFPS-Polska ():

Prezes Katarzyna Urbańczyk
Wiceprezes, Koordynatorka projektów Magdalena Ubysz
Skarbnik Klaudia Jóźwiak
Opiekunka Stypendystów Magdalena Żuławińska 
Opiekunka Członków Karolina Kostrzewska 
Koordynator ds. PR Błażej Bekus