Komisja stypendialna Niemcy 2021-2022

Michał Gąska

Michał Gąska

O sobie

Swoją przygodę z GFPS rozpocząłem od kursu językowego Tandem i spodobało mi się na tylko, że już od lat z – mniejszą lub większą, ale jednak regularnością – uczestniczę w rozmaitych projektach Stowarzyszenia. Bardzo cieszę się z bycia częścią tak świetnej inicjatywy współpracy i integracji w naszej części świata. Studiuję na Politechnice Warszawskiej.

Anna Sychowska

Anna Sychowska

O sobie:

Jestem absolwentką studiów licencjackich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Germanistyka, gdzie także obecnie kontynuuję studia magisterskie o specjalności glottodydaktycznej. Przygodę z GFPS rozpoczęłam wraz z naukowym stypendium w semestrze zimowym 2015. W ramach pobytu studyjnego poszerzałam wiedzę z zakresu nauczania języka niemieckiego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Realizację projektu badawczego na temat rozwoju dwu- i wielojęzyczności we wczesnej fazie nauki języka niemieckiego zawdzięczam także praktykom w Centrum Wielojęzyczności w Monachium.