Tridem

TRIDEM to 7-dniowe seminarium, przeznaczone dla piętnastu zaangażowanych społecznie uczestników z Polski, Niemiec i Białorusi. W ramach programu przygotowywane liczne seminaria i warsztaty. Oprócz tego uczestnicy korzystają również z oferty zajęć językowych i integracyjnych. Celem tego projektu jest wykorzystanie doświadczenia współpracy polsko-niemieckiej w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Białorusi. Seminaria TRIDEM, stanowiące kontynuację Tandemu Polsko-Białoruskiego z 2012 roku, organizowane są naprzemiennie w Polsce i w Niemczech przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Tegoroczny TRIDEM odbywa się w terminie 07-14. listopada 2015.

Głównym tematem Tridemu-2015 jest ekologia. Pojęcia takie jak zrównoważony rozwój czy ograniczoność zasobów będą poruszone zarówno w teoretyczny sposób jak i aktywnie poprzez warsztaty symulacyjne – Krapowa (www.krapowa.org), gdzie uczestnicy będę mogli odczuć jaką rolę odgrywa każdy człowiek na środowisko. Warsztaty ekologiczne będą prowadzone w języku angielskim!

Poza warsztatami i dyskusjami na tematy ekologiczne zorganizowane zostaną animacje językowe i rozmowy w tridemach polsko-niemiecko-białoruskich.

Szczegółowy program seminarium: Program PDF

(Program może ulec zmianie)

Cały projekt jest zorganizowany w ekologicznym „Domie Ogrodnika“ Fundacji Krzyżowa przy dofinansowaniu Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM.

GFPS pokrywa następujące koszty:

– uczestnictwa w seminarium,
– wyżywienia,
– zakwaterowania,
– pełnego programu kulturalnego, warsztatów
Uczestnicy we własnym zakresie opłacają koszty:

– dojazdu do ośrodka w Polsce,
– ew. indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego ,
– ponadto uczestnicy wnoszą dotację w wysokości 180 PLN na rzecz GFPS – Polska.
Co zrobić, żeby wziąć udział w seminarium Tridem GFPS?
-Wypełnić formularz zgłoszeniowy Tridem 2015   LINK DO FORMULARZA
– Zgłoszenia przyjmowane są do 04.11 uczestnicy z Polski i Niemiec i do 01.10 uczestnicy z Białorusi
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone mailowo do 6.10 dla uczestników z Białorusi, 22.10 dla uczestników z Polski i Niemiec